Sertifikāti


Latvijā, tāpat ka citās ES valstīs ir stājusies spēkā jaunā obligātā būvproduktu atbilstības deklarēšanas kārtība, ir ieviests CE marķējums. Ar CE zīmi tiek marķēti un paredzētajiem mērķiem ir derīgi tikai tie izstrādājumi, kas atbilst harmonizētajam standartam. SIA Akvilon ražoti dūmvadi no nerūsējošā tērauda atbilst harmonizēto standartu LVS EN-1856-1 un EN-1856-2 prasībām. Kopš 2010. gada 15. maija uzņēmums Akvilon ir tiesīgs marķēt savu produkciju (dūmvadus no nerūs. tērauda) ar CE zīmi, tas nozīmē, ka produkcija atbilst augstākai Eiropas kvalitātei, kas mums kā ražotājam, ļauj piedāvāt augstas kvalitātes produkciju gan Latvijas tirgū, gan eksportēt uz citām ES dalībvalstīm. CE zīme vispirms jau apliecina, ka ražojuma atbilstība ir novertēta saskaņā ar harmonizētu standartu prasībām un ka šādu izstrādājumu ES tirgū var piedāvāt bez ierobežojumiem. Pie tam ražotnē tika ieviesta ražošanas kontroles sistēma, ar kuras palīdzību tiek kontrolēta izejmateriālu kvalitāte un atbilstība, tehnoloģiskais process un gatavā produkcija.
Lai iegūtu CE sertifikātu, SIA Akvilon ražota dūmvadu sistēma tika nosūtīta uz vienu no vadošājam sertificētām Eiropas Laboratorijām, kas nodarbojas tieši ar dūmvadu sistēmu testēšanu atbilstoši Eiropas standarta prasībām. Testēšanas laikā tika noteikti tādi parametri, kā gāzes pretestība, attālums no ugunsnedrošiem materiāliem, termālā pretestība, termošoka pārbaude, kondensāta izturība, korozijas izturība u.c.
Katram dūmvadu komplektam tiek pievienots sertifikāts un atbilstības deklarācija. Atbilstības deklarācijas piemēru var apskatīt pēc norādes zemāk.

  CE  sertifikāts. Viensienas dūmvads                     CE  sertifikāts. Izolētais dūmvads

                                                     

Jumta un ārsienu segumiem (papildelementiem), skārda detaļām un visādiem dekoratīviem elementiem ir atbilstošais sertifikāts. Kā arī apaļā un taisnstūra šķērsgriezuma ventilācijas sistēmām ir ražošanas procesa kontroles sertifikāts.

Atbilstības sertifikāts.  Jumtu un ārsienu segumi             Atbilstības sertifikāts.  Ventilācija

                                                                   
           Jumtu un ārsienu segumi, papilelementi                                                                         Ventilācijas sistēma


Būvkomersnata reģistrācijas apliecība

Mūsu uzņēmums ir reģistrēts būvkomersanta reģistrā. Uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar visa veida celtniecības darbiem (ēku būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība).


Būvprakses sertifikāts.

Uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem ir celtniecības izglītība, tie ir atzīti par sertificētiem būvniecības speciālistiem, kuriem ir tiesības vadīt būvdarbus.

© 2016 SIA "AKVILON"