Taisnstūra ventilācija

Droseles
Droseles

ražotājs: Akvilon

Saņemt cenu piedāvājumu

Izmanto, lai regulētu gaisa daudzumu, kas izplūst caur gaisa vadiem, kā arī, lai novērstu gaisa plūsmas pārslodzi, laikā, kad ventilators ir izslēgts.

© 2016 SIA "AKVILON"